پارتی روی یخ

 DJ Skate Nights 

شنبه شب ها در هاربرفرانت سنتر از ساعت ۸ تا ۱۱ شب همراه با موسیقی اسکیت روی یخ بازی کنید.

ورود برای همه رایگان است.

زمان: شنبه ۱۶ دسامبر تا شنبه ۱۷ فوریه ـ ۸ تا ۱۱ شب

مکان:  Harbourfront Centre

۲۳۵ Queens Quay West

 

دهکده زمستانی همیشه سبز

Evergreen Winter Village

مکانی برای خرید، خوردن، آشامیدن و بازی کردن، با کلی فعالیت های مختلف برای بچه ها

در این هوای سرد هیچ جا بهتر از این چنین مکان هایی نیست.

زمان: شنبه ۱۶ دسامبر ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعدازظهر یکشنبه ۱۷ دسامبر

مکان: Evergreen Brick Works

۵۵۰ Bayview Ave., Toronto, Ontario

 

یک برنامه ی شاد برای کودکان

 Miracle on Mercer Street

نمایش عروسکی برای کودکان ۴ سال به بالا که  توسط تورنتو سکندسیتی  اجرا می شود. بهای بلیت ۱۲ دلار است .

زمان: از ۱۶ دسامبر تا ۵ ژانویه ساعت ۲ بعدازظهر

مکان: The Second City

۵۱ Mercer Street, Toronto, ON M5V 9G9

برای خرید بلیت از وبسایت آنها دیدن کنید:

Miracle on Mercer Street