شهروند- مدت زمان کوتاهی تا پایان سال ۲۰۱۷ زمان باقی مانده است و قرار است تا در پایان سال ۲۰۱۷ آمار دقیق میزان کشته شدگان ناشی از سو ء مصرف مواد مخدر منتشر شود، اما آنچه تاکنون روشن است در نیمه سال جاری حداقل ۱۴۶۰ نفر در کانادا بر اثر سوء مصرف مواد جان خود را از دست داده اند و انتظار می رود که این رقم به سقف ۴۰۰۰ نفر برسد. این میزان مرگ و میر شرایط را بسیار پیچیده کرده است و شاید آمدن ماده ی بسیار مضر و سمی فنتالین می تواند یکی از دلایل آن باشد. این ماده مخدر می تواند به راحتی موجب مرگ افراد حتی در اولین بار مصرف شود و در اغلب موارد مصرف کننده حتی به بیمارستان نمی رسد.

در میان تمام استان های کانادا بریتیش کلمبیا و آلبرتا بالاترین میزان مصرف این مواد مخدر خطرناک را گزارش کرده اند و انتاریو نیز اخیرا شاهد شیوع این ماده در بین افراد بوده است. بر همین اساس هم اکنون بسیاری از بارها و داروخانه ها داروی نالوکسون را در اختیار دارند تا در صورت بروز خطر به فرد مصرف کننده کمک کنند.