شهروند- آملیا تامپسون ۱۲ ساله یکی از مهمان های ویژه ی عروسی سلطنتی پرنس هری و مگان مارکل بود.این دختر ۱۲ ساله و مادرش از نجات یافتگان بمب گذاری پارسال هستند که در کنسرتی در منچستر انگلستان اتفاق افتاد و طی آن ۲۲ نفر کشته و ۸۰۰ نفر مجروح شدند.

آملیا تامپسون با دیوید بکهام بازیکن سرشناس فوتبال انگلیس در عروسی عکس یادگاری می اندازد

آملیا به همراه مادرش برای فراموش کردن مرگ عمه و بیماری روحی پدر به انگستان سفر کرده بودند که این اتفاق افتاد. از بعد از ماجرای بمب گذاری آملیای ۱۲ ساله برای کمک به بازماندگان این حادثه پول جمع آوری می کند و خیریه ای را درست کرده است. بعد از اعلام تاریخ عروسی، مگان مارکل و پرنس هری اعلام کردند می خواهند افرادی را که به طریقی در جامعه شان فعال هستند و به مردم کمک کرده اند به عروسی شان دعوت کنند.  مادر آملیا تصمیم گرفت که از این زوج بخواهد از دختر او دعوت کنند و پنهانی نامه ای برای آنها نوشت. مدتی بعد کاخ ویندزور جواب او را داد واعلام کرد که آملیا (Amelia Thompson)  به عروسی دعوت شده است و می تواند برای آن اماده شود. مادر آملیا می گوید شاید این اتفاق بتواند ذره ای از اندوه و استرسی را که فرزندش تحمل کرده است بکاهد.