دسته: خبر/ گزارش

تا کی عزا و سوگواری؟

این جنایت بزرگ را نمی توان با واژه کوچک”خطای انسانی” توجیه کرد. خطای بزرگ ادامه حکومت مسئولان دروغگو و غیرپاسخگو و نالایقی است که

Loading