دسته: خبر/ گزارش

نجات مرد از دهان گرگ

شهروند- پنج شنبه ی هفته ی گذشته در پارک جنگلی بنف، استان آلبرتا، یک گرگ به چادر خانواده ای حمله کرد و پدر خانواده را

مرد عنکبوتی واقعی در تورنتو

شهروند- اگر روز سه شنبه در هنگام عبور از دان تاون تورنتو چشمتان به مرد عنکبوتی خورد که از ساختمانی در حال بالا رفتن است، اشتباه نکرده پ

پشتیبانی گسترده زنان کنشگر سیاسی – اجتماعی ایرانی در سراسر دنیا از بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی

پشتیبانی گسترده زنان کنشگر سیاسی – اجتماعی ایرانی در سراسر دنیا از بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان در داخل ….کشور برای استعفای خامنه ای

Loading