دسته: خبر/ گزارش

اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین الملل

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بیسابقه به دولت ایران هشدار داده اند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور

Loading