دسته: خبر/ گزارش

بیانیه فعالان “حقوق بشری، سیاسی و مدنی ” درحمایت از امضاء کنندگان ” بیانیه ۱۴ نفر” مبنی براستعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی

جمعی از هموطنان آزادیخواه که اوضاع کشور را بحرانی می دیدند، طی بیانیه ای بر مبنای وظیفه ملی و حقوق مدنی، خواستار استعفای رهبر و انتخابات…

Loading