دسته: جلد

واکنش‌های گسترده به توهین «عمادالدین باقی» به همجنس‌گرایان: مقایسه رابطه دو همجنس با جرم و قتل، «عذر بدتر از گناه» است

واکنش‌های کاربران ایرانی در توییتر به اظهارات عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و مدافع برجسته حقوق بشر، در رابطه با تصویری از کونچیتا ورست، خواننده کوئیر

گفت و گو با کارگردان و تهیه کننده فیلم نسرین به مناسبت نمایش ویژه فیلم نسرین بوسیله دوستداران نسرین ستوده در کانادا و آمریکا در ۱۸ دسامبر

: نقش ایرانیان مهاجر در موفقیت و تاثیر این فیلم اساسی است چون این فیلم تماما در جهت پشتیبانی از نسرین و سایر کوشندگان در معرض خطر ایران است.

Loading