دسته: مقالات

پیر دیر عشق و وفا/ کاوه ال حمودی

دکتر ملکی فعالیت سیاسی خود را از سال های اخر دبیرستان شروع کرد و در جنبش های دانشجویی نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی اول ادامه داد

چرا اصلاح طلب بودیم؟/امیر شفقی

در دو مقاله چاپ شده در شهروند تورنتو، تا حدودی به جریان اصلاحات پرداخته و سه گونه اصلاح طلب را برشمردم. سران، مدیران

جمهوری اسلامی و رانه مرگ/حامی خیامی

پس از انقلاب ۵۷ و حاکمیت جمهوری اسلامی چندان سخن از ملیت به میان نبود. اسلام به عنوان امر کلی توسط رهبری جمهوری اسلامی به عنوان معیار

روزنگاری های دیاسپورا /عزت گوشه گیر

دیشب خانم آذر فخر از سانفرانسیسکو تلفن کرد. بسیار گرم و با محبت، و ساده و بی تکلف بود. آقای دیلمقانی نوشته هایم را برایش فرستاده بود. از قصه ام

Loading