دسته: مقالات

حامد اسماعیلیون/علی افخمی

حامد اسماعیلیون عاشق زندگی است، او کسی است که قادر به ایجاد معنا و تجربه خوشبختی در زندگی خود بوده، کسی که می داند ارزش تک تک انسان ها

روزنگاری های دیاسپورا/ عزت گوشه گیر

چند شب پیش با کارول خواهر سیلویا رفتیم قدم زنی در کناره رودخانه. در ساحل. ویژگی ها و خصوصیات کارول با سیلویا بسیار متفاوت است. کارول زنی است

روزنگاری های دیاسپورا/ عزت گوشه گیر

انعکاس ابرهای باردار در آب، میان گودال های کوچک کم عمق، به شدت آدم را برای ثبت یک لحظه ناب و گذرا دعوت می کند. در وجه شعر، عکاسی و فیلمبرداری…

روزنگاری های دیاسپورا/ عزت گوشه گیر

همکارم “دوروتی” انگار روزها و لحظه ها مرا آهسته و مکارانه و آب زیر کاه منشانه می پاییده و تصور می کرده که انسانیت ام نشانه ساده لوحی من است

روزنگاری های دیاسپورا/عزت گوشه گیر

چه احساس خوبی دارم در این لحظه…آنقدر خوبست که باید ابدی اش بکنم. هوا بی نهایت مطبوع است. آفتابی و ملایم. از کتابخانه آمده ام و حس می کنم

روزنگاری های دیاسپورا/ عزت گوشه گیر

روزهای قرنطینه بخاطر ویروس کرونا، این فرصت را به من داده است تا پس از سالیان دراز جدا افتادگی از روزنگاری هایم، دوباره مروری به گذشته

Loading