دسته: مقالات

با میهن جَزَنی/ علی میرفطروس

شهرک مهاجرنشینِ «بانیوله» دارد به یک«ایرانجلس» تبدیل می شود، بدون زَرق و برق و مال وُ منالِ لوس آنجلسی …ها!

بیمه برای تمامی عمر/محمد رحیمیان

علاوه بر بیماری های مختلف که گاه بی هیچ زمینه ای به مهمانی جسم و یا روحمان می آیند، مرگ نیز یکی از آن اتفاقاتی است که دارای پس لرزه های

احساسات و بیان آن/محمد رحیمیان

آیا تا به حال شده، ناراحت هستیم بخندیم؟ و یا اینکه در اوج عصبانیت و ترس احساس خود را پنهان کنیم؟ همه ما کم و بیش تجربه های

به شما چه که من …/کریم زیّانی

هفته ‌ی گذشته، سر و کار دوست من، آقای نکته ‌گو، به بیمارستان افتاد و چند روزی بستری شد. من هم که از ارادتمندان پروپا قرص ایشان

مقدمه‌ای بر کسوف/ گلناز غبرائی

سال ۱۹۳۸ است و آرتور کستلر به دلیل شرکت در جنگ داخلی اسپانیا ناچار به زندگی در تبعید شده است. یک کمونیست که به جبهه‌ی

Loading