دسته: مقالات

سئوالی بسیار مهم و اساسی

آیا موقعیتی از این مناسب تر پیدا می شود که به جهانیان ثابت شده باشد تا روش سکوت را که مدتی دنیا در برابر ….آدم سوزی هیتلر به کار برد

نامه منصوره بهکیش از مادران دادخواه قتل عام ۶۷ ، به حامد اسماعیلیون از خانواده های قربانیان جنایت جنگی رژیم در سقوط هواپیمای اوکراینی

با شما و تمام خانواده های زخم خورده پرواز ۷۵۲ تهران- کیف، احساس همدردی عمیقی دارم و به شدت از این همه ظلم و پلیدی و دروغ گویی حاکمان

آئین بهائی، آئین مهربانی

مریم فقیه ایمانی دختر آیت الله جلال فقیه ایمانی و نوه آیت الله خویی، آئین بهایی را آئین مهربانی، روشنگری و نوع دوستی می داند و از جامعه بهایی

آزادی یعنی چه؟

در شرایطی که کشور ما تجربه هولناک دیکتاتوری آخوندی را از سر می گذراند، توجه به این واقعیت و حقیقت تلخ که جدایی سیاست از هر گونه باور

دیگر پارو نزنیم!/مانا نیستانی

آقای شهاب حسینی یادداشتی نوشت و تحریم را عامل افتراق بین خودی و غیرخودی دانست! بنظر من اصلا مهم نیست که ایشان به کشتار آبان

چشم‌ها را بایدشست/ رضا رسولی

این نوشته‌ را با عبارتی از سهراب سپهری شروع کردم که از پیام‌هایِ اصلیِ کتاب است و در متنِ کتاب، بختیاری از زبانِ شخصِ دیگری هم آن را آورده است

Loading