دسته: ادبیات

آن‌ها ما آن‌ها/م. ب. پگاه

مان «آن‌ها ما آن‌ها» حکایت روزگاری است که پس از مرگ آقای سامی، همسر خانم سامی و پدر دو فرزند خانواده، در ذهن همسرش بازسازی می‌شود

دمدمای دم/حسین رحمت

ساعت چهار بعدازظهر است ولی حجم سیاهی که مدام جابه‌جا می‌شود فضای اتاق را تاریک کرده است. روز قبل اندک ‌اندک فروغ خاطره‌ ها با فرو افتادن رو

حکایت زندگی از زبان مرگ/ عباس شکری

انسانِ تنهای قصه‌ ی حسین رحمت پریشان‌حال است. نه که جنون دارد که به حال خودش نیست. او با تابوت حمل جسدش حرف می‌زند. تنهایی، پس از مرگ هم …

نامه/حسین دولت آبادی

جندان‌‌از تو دورم‌که حتا نمی‌توانم پیشانی‌ات‌ را به تسلیت ببوسم. می دانی عزیز، همه شما در ‌گذشته و خاطرات من، در مه زندگی می‌کنید. سالها است که …

یلدای تان خجسته/تانیا عاکفی

به یلدای زلفم دلی بسته باشد
دو صد تا گرفتار و یک خسته باشد
به موی سیاه و به لب هام امشب
سیاهی دوران، شکر رسته باشد

سیاه سفید/مهسا طاهری

درازکشیده بود روی تخت. دست برد و گوشی تلفن را از روی پاتختی برداشت.گذاشت روی سینه و پکی به سیگار توی دستش زد. شماره را گرفت و گوشی را کنار گوش نگه داشت. بوق خورد و دود سیگار از میان لب های ترک

شب جانان/ کنت هاروف/ بخشهای۳۲/۳۱/۳۰/ترجمه: بهرام بهرامی ـ حسن زرهی

ماه آگوست بازار سالانه مال فروشها، نمایش های سوارکاری کابوی ها و رقابت های بهترین دامهای پرورشی در محل نمایشگاه در بخش شمالی شهر هالت برگزار شد. این بازار مکاره با رژه ای که از بخش جنوبی خیابان مین راه افتاده بود و به سوی راه آهن و انبارهای قدیمی حرکت می کرد آغاز شد. آن روز باران می‌آمد

پنج، هشت، هجوم/حسن زرهی

حکایت همین بود
از خاطره شهر، هفتگل شروع شد
“رودکی” همسایه ی “پروین اعتصامی” بود
ما در خانه های متروک نفتی ها سکونت داشتیم،

دو روز/فریبا وفی

با این جمله می‌توانستم یک قرن تنها بمانم و فکر کنم به دو روزی که مال خودم بود. شوهرم حرف می‌زد.صدایش هیجان سال‌های پیش را داشت. رویم را به طرفش کردم و صدای خودم را همزمان باخاموش

سهراب مختاری: شعر محمد مختاری صدای وجدان و انسانیت بی‌پناه دوران اوست/ گفت و گو: محمد حیدری

انتظار و خواست خانواده ها از همان اول افشای حقیقت و اجرای عدالت بوده است. اما دادخواهی در نظام دادرسی قضایی طی سال های پس از آن مخدوش شد. نه حقایق این پرونده فاش شد، نه عدالت اجرا شد. اما همان اطلاعات محدودی که در حکم دادگاه منتشر شد، نشان می دهد که متهمین این جنایات در اعترافاتشان نه فقط از سعید امامی

کوری در مفهوم یک تمنا/عباس شکری

«از دست رفته» مجموعه ۱۵ داستان کوتاه است درباره جنبه‌های مختلف زندگی امروز بشر. یکی از داستان‌های این مجموعه درباره «کوری» در مفهوم تمنا برای ندیدن چیزی است که دیدن آن از آستانه تحمل خارج است. جلوه‌ای از یک «فقدان» به عنوان تم مشترک همه داستان‌های «از دست رفته»….

شب جانان/فصل ۲۷/کنت هاروف/ترجمه: بهرام بهرامی ـ حسن زرهی

وسط‌ های هفته وانت لوئیس را پر اسباب کردند و به سمت غرب به طرف کوهستان حرکت کردند. هرچه به کوهستان نزدیکتر می شدند کوهها در دیدرس آنها بزرگتر می شدند و قد می افراشتند. به فرانت ریج که رسیدند پیش زمینه درختزار تاریک و بر فراز آن کوهها حتی در این فصل سال در ماه جولای با کلاه سفیدشان….

Loading

Pin It on Pinterest