دسته: ادبیات

سحر/مژگان خاتمی

چرا هیچ آیه ای نازل نمیشود…
برای زنده به گور شدن دختران این سرزمین…؟
چرا هیچ پیامبری برای رهایی شان مبعوث نمی شود؟

سه شعر از سعید یوسف

بهار، اگر که شقایق در آن نباشد، چیست؟
و عشق، اگر دلِ عاشق در آن نباشد، چیست؟
«درختِ دوستی» ار «کامِ دل» نیارد بار،*
و یا نشان ز علایق در آن نباشد، چیست؟

ماجراهای کانادا/یوسف خوش کلام

ر روزهای اول مهاجرت به کانادا، طبق توصیه دوستی از ایران، نزد حیدر رفتم. حیدر در یک مؤسسه خدمات برای تازه واردین کار می کرد.

واگویه «من» با «خودم»/ عباس شکری

دوست من. هر واژه بار معنایی ویژه ‌ای دارد. واژه گاه هیچ است و گاه همه ‌چیز. بنابراین زمانی واژه بی‌مناسبت است و وقتی دیگر مناسب.

پدرم/هما جاسمی

بابا راستی کتابام هست یا به کسی دادین؟» خط‌های پیشانی‌ اش به هم نزدیک شدند: «می‌خواستی به کی بدیم؟ اهدا کنیم به کتابخونه ملی؟

تاریکی دهان گشادی دارد/عباس شکری

کتاب «زنی که دهانش گم شد» شامل ده داستان کوتاه است که راوی بیشتر آن‌ ها اول شخص مفرد است. ویژگی داستان با راوی اول شخص مفرد کاربرد

پدرم/هما جاسمی

بابا راستی کتابام هست یا به کسی دادین؟» خط‌های پیشانی‌ اش به هم نزدیک شدند: «می‌خواستی به کی بدیم؟ اهدا کنیم به کتابخونه ملی؟ همه رو

کشتی بیدار/ شاپور احمدی

سالی است
بر سنگچین نقره ‌ای بعدازظهر
در بیشه‌زار مار و مارچوبه
آنجا که مادیانی در چنبره‌ی ماری…

«سیگنال»/ مترجم: نیما نوشمند

مایکل قدیمی ترین و یا نزدیکترین دوست من نبود، اما از همه دوستان نزدیکتر من قدیمی تر و نزدیکتر از همه دوستان قدیمی تر من بود به همین خاطر

Loading