دسته: طنز

واکسن نامرئی!/میرزاتقی خان

خانمی که شما باشید، قرارشد خانمی را انتخاب کنند وبیاورند جلوی دوربین واکسن بزند تا مردم باورکنند که واکسن ایرانی کرونا آماده شده،

اولین مشاجره/میرزاتقی خان

دراولین مشاجره:
-:آمریکائی ها را به مقام انسانیت می رسانم
-: راضی به این مقدارنباشید، مقام انسانیت

خط قرمز!/میرزاتقی خان

شرفیابی به حضور روسای جمهوردرهمه جای دنیا تشریفاتی خاص دارد. توی آمریکا میگن یه روزقبلش یک معلم انگیسی می آید

مصاحبه آقا با خودش!/میرزا تقی خان

مصاحبه خودم با خودم ” که من تازگی ها شروع کرده ام، دهان خیلی ها را آب انداخته است. احتمال دارد پس ازخواندن مصاحبه های من، خود شما هم

آداب برده داری!/میرزا تقی خان

مرگ فجیع جورج فلوید به دست یک پلیس خشن و نابخرد آمریکائی، موجی ازاعتراضات درشهرهای مختلف آمریکا وسایرکشورها

مصاحبه با خودم!/میرزاتقی خان

انصافن اگر انسان با خودش مصاحبه کند، صمیمانه ترین وصادقانه ترین مصاحبه ها ازآب درخواهد آمد به شرط آنکه طرف به خودش دروغ نگوید.

ادرار گرم وتازه!/میرزاتقی خان

تقریبا دوهفته پیش شخصی به نام «مهدی سبیلی»، مدیر «انجمنِ علمی- آموزشیِ طب الصادق»، ویدئویی دربارۀ خاصیتِ درمانی و پیشگیرانۀ ادرار شتر

ضریحی برای لیسیدن!/میرزاتقی خان

شیوع ویروس کرونا و ضرری که به قول آقا (این بیماری منحوس) به دنیا زده سر به میلیاردها دلارمی زند ولی خیلی از این زیان ها به ما مربوط نیست.

ظفر تیکه پاره شد!/میرزاتقی خان

همین که ماهواره ظفرتیکه پاره شد و شد ( ظ ف ر ) باید خدا را شکرکرد. اگه رفته بود وخورده بود به یک هواپیمای مسافری و۱۷۶ نفر دیگر را کشته بود

Loading