نویسنده: تحریریه شهروند

مادر و صلح/نینا مودت

ساعت ها و روزها وماه ها می گذرد دست نوازشگر مادر گرمی به صورت طفل می بخشد و زمزمه محبتش درس عشق و شمع وجودش در راه مهر فرزند

Read More

“مقام انسان”

حضرت بهاءالله مؤسّس آئین بهائی در یکی از الواح چنین می‏فرماید: «مقصود از کتاب‏های آسمانی و آیات الهی، آن که مردمان به راستی و دانایی تربیت

Read More

سناتور روبیو: خشونت در اعتراضات آمریکا توسط افراط‌گرایان چپ و راست تحریک شده و از سوی سه کشور خارجی تشویق می‌شود

سناتور روبیو در یک پیام ویدئویی ضبط شده که شامگاه یکشنبه ۱۱ خرداد منتشر شد، گفت: «این معترضانی که بیرون هستند تا در مورد این مسائل حرف بزنند

Read More

عبادت در دیانت بهائی

عبادت، سپاسگزاری به درگاه الهی برای ترقی و پیشرفت روح انسانی و قدردانی از موهبت هائی که به ما اعطا شده است از اصول و اعتقادات اصلی و قلبی همه

Read More

بررسی کتاب/هاشم حسینی

برای معرفی ابعادِ شخصیت چند بعدی نجف دریابندری، خلاق در هر زمینه، مجال و مقال جداگانه ای نیاز است. در یک بررسی تطبیقی، ترجمه ی کتاب

Read More