سال: 2019

امیر پیشداد (۱۳۹۷-۱۳۰۷)

امیر پیشداد چهرۀ آشنا و هموارۀ مبارزۀ سالها در راه استقلال، آزادی و برابری مردمان، دیگر در میان ما نیست. دیگر نه نگاه نافذش بر چهرۀ ما خواهد نشست و نه سخن او

Read More

سوری خانم/کافیه جلیلیان

از درگوشی حرف زدن اش با دکتر و اشاره او به من، در راهرو بیمارستان، حدس زدم موضوع مهمی باید باشد. به دیوار تکیه زدم، درد درقفسه سینه، امان نفس

Read More

سندروم رت/عطا انصاری

کودکی که مبتلا به سندروم رت شده در شروع زندگی رشد طبیعی دارد و سندروم های اولیه در بین ۶تا۱۸ ماهگی بروز می کنند و کودکان به تدریج

Read More